תיבה רתאל | תויונמוא זכרמ - יפלימ | ןגומ רויד | םינודעומ | ונילא ופרטצה | תובדנתה

 

דיור מוגן

 


  ימי הפעילות:
התוכנית פועלת כל ימות השבוע.

השירותים כוללים:
ליווי בחיפוש דירה או שותפים, לסייע במו"מ עם בעלי בתים. עזרה בפניה למוסדות ממשלתיים, בנקים ואחרים. עזרה בהתארגנות בדירה- סדר, קניות, בישול, יחד עם הדייר. סיוע בלמידת מיומנויות חברתיות ובין אישיות.

 


אוכלוסית היעד:
משתקמים המבקשים לנהל חיים עצמאיים בקהילה, אנשים שמשתחררים מבי"ח פסיכאטרי אחרי שהות ממושכת או שרוצים לצאת מבית ההורים לדיור עצמאי, אנשים שחיים בהוסטלים לנפגעי נפש ומרגישים בשלים להתקדם.

תיאור הפעילות:

הפעילות מותאמת לצרכי הדייר וכוללת עזרה בהסתגלות לחיי הקהילה, לאחר שהייה במוסדות ו/או בבית ההורים.דרך הפניה לפרוייקט:
ע"י אישור לקבלת סל שיקום, באמצעות תחנות בריאות הנפש ומקום התעסוקה השיקומי.

תהליך הקבלה :
אישור סל שיקום - ראיון ראשוני עם המועמד - ועדת קבלה - קבלה והכנה.

תשלום :
52 ש"ח בחודש דמי חבר

אינפורמציה חשובה אחרת:
אין מדובר בדירות של אנוש. הדייר משלם בעצמו את הוצאותיו. ניתנת עזרה בחיפוש דירה. סוג הליווי ורמת התגבור הם לפי צרכי הדייר ותקצוב משרד הבריאות.