תיבה רתאל | תויונמוא זכרמ - יפלימ | ןגומ רויד | םינודעומ | ונילא ופרטצה | תובדנתה

 

חונכות

 


  ימי הפעילות:
בתיאום בין החונך ונפגע הנפש.

שעות הפעילות:
בתיאום בין החונך ונפגע הנפש.

לדוגמא - יציאה לבתי קפה, סרטים, מוזיאונים, ריקודי עם. עשייה משותפת- בישול, קניות, קריאה, לימוד משותף.

 


אוכלוסית היעד:
נפגעי נפש המעונינים בלווי אישי.

תיאור הפעילות:

ליווי וקשר אישי קבוע, כשעה וחצי, אחת לשבוע, במסגרת הליווי ניתן לעשות במשותף דברים לפי רצונות וצרכי נפגע הנפש.דרך הפניה לפרוייקט:
ישירות לרכזת הפרוייקט ודרך המטפלים האישיים. טלפון: 3274276

תהליך הקבלה :
פגישה עם רכזת התוכנית

תשלום :
05 ש"ח לשנה